Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1647-03-24)

24. Marts 1647.

Kongen forlanger sine udlagte Penge igjen, førend han gjør et Regnskab klart. — Geh. Ark.

s. 91 Naar Ieg faar myne Penge Igen, som Ieg haffuer for-strackt kronen 1) , da skall dette Regenskab bliiffue klaardt, saatt Soer Acchedemie indted skall haffue att klage.

Køben: den 24 Mar: Anno 1647 2) .