Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1577/1632)

Om Hertug Frederiks og de andre kongelige Børns Øvelser i Anstand. — Geh. Ark.

Den fransos 2) skall exersere h: frederick och die andre, saa att die tiidt maa gaa ud aff et kammer udi ted andit och gørre deriss reuerenss, naar die kommer ind ygen, med att tage hatthen aff och sie(!) smuck langsam gøre deriss reuerenss och siiden gaa fram till huem die skall.