Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til Christian Friis.

Prins Christian skal takke Dronningen af England for et tilsendt Sværd. — Geh. Ark.

s. 102 Prinzen skall y morgen skriffue dronningen aff Engeland 1) till och hiinder tacke for ted offuerskickte werrie. Item ad Regem & prin: 2) Salutation skriffuelse. Morgen affthen maa di uerre ferdige 3) .