Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til det tydske Kaucelli.

Der skal udfærdiges en Befaling til Amtmændene og Stæderne i den kongelige Del af Hertugdømmerne om Møntforhold. — Geh. Ark.

s. 108 Mandatum

Ahn alle amdtleuthe vndt stetthe meiiness theilss, dass sii nach Dato, wan ihnen dass Mandatum insinuiret, keine von den 4 ß oder andere Lichthe myndtze gebrauchen sollen.

Udskrift: Ihn dii deudtske Chanselie 1) .