Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Fortegnelse over de Aarslønninger, der betales en Del Personer i Hoffets Tjeneste, især ved Kjøkkenet. — Klevenfeldtsk Afskr. i Kgl Bibl, Ny kgl Saml, 4., 980.

Fortegneisse paa derris Aarssløn, som Er vdi køckenid.

Køckenskriiffueren 150 dl. cur:

Wnderkøckenskriffuer 50 dl.

Hanss thuende skriiffuerdrenge, huer 20 dl., Er 40 dl.

M: Adolff Mundkock 1) 60 dl.

M: lauriss Mundkock 60 dl.

Tu Meiistersuenne, huer 32 dl., Er 64 dl.

Fiire Store drenge, huer 10 dl., Er 40 dl.

Døruochteren 10 dl.

4 Steguender, huer 2 dl 8 dl.

4 Smaa drenge, huer 5 dl., Er 20 dl.

Klauss greffue, Riidderkock 40 dl.

Meiistersuenden paa Riiddersiiden 16 dl.

Tu store Drenge, huer 10 dl., Er 20 dl.

En Steeguender 4 dl.

Slodtzpredikanten paa frede: faar Aarligen 300 dl.

Summa 882 dl. cur: