Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Der skal sendes Traad og Tøj til Ulrik Christian Gyldenløves Pige, som skal sy noget for Kongen. — Geh. Ark.

Der skal sendis Nogiit traa til widrig Christians 1) Piige, som skal Siie nogle handtkleeder Och droiiellduge for mig, Item nogle tørrekleeder. Ded kammerdug, som sendis tilbage ygen, skall settis y foruaring paa Slottit. Til dii tørrekleeder, som piigen skall Siie, skall skaffis Smadt knypling, sa megit som dertil behøffuis.