Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Om Udbedring af den ny Vej fra Kjøbenhavn til Frederiksborg. — Geh. Ark.

Lensmenden pa køben:, Grone: och frede: Eller deriiss Riidefoggeder Skal laade Iefne den Ny weii 2) med densamme lord, som den Nu Er wiieffuen aff.

Dy skall ochsaa lade lucke dii huul, som Erre giiordt fast alleuegne paa Siiderne ued Pordtene och Slagbommen 3) .