Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Rentemestrene.

Om forskjellige Udbetalinger. — Geh. Ark.

Herhuos haffuer y 8159 daler at Emphange, Som tiil dem, som Eptherfølger, skall Erleggis:

s. 120 Tiil Skomagerne 1000 dl.

Tiil Søm at Indkøbe 1000 dl.

Tiil farueren y Børnehussit 500 dl.

Tiil Luckass faruer 1) 872 dl.

Tiil Mussikandterne 3387 dl.

Tiil Stenkul Er sendt til helsingør 1400 dl., som sauel som pa dii andre skall sendis Rendtemeisternis beuyss paa y kammerit.

Udskrift: Rendtemeisterne tiil hande.