Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Henrik Müller eller Johan Thomesen.

Overslag over noget Hamp forlanges. — Geh. Ark.

Kammerskriffueren skall offuersla, huor mange skyp-pund haamp der kan købis for 2000 daler, Naar Skip-pundid koster 13 daler 1) .

Udskrift: Kammerskriiffueren tiill hande.