Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Korfits Ulfeldt.

En Del af Beboerne i de gamle Skibsboder og i Nyboder skulle tilsiges at møde paa Holmen. — Geh. Ark.

Eptherdi ded ladder siig ansee, at der boer En pardt folck y myne Boer bade inden och wden Byen, som inted megiit duer, Huorfor dy skall alle befahliis att møde ymorgen tylig paa holmen, saat ieg kan See dem.

Udskrift: Stadtholderen till hande 2) .