Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Korfits Ulfeldt (?).

Om Midler til at underholde fattige Præsteenker i Sjælland. — Geh. Ark.

Der Er y Syeland 398 Sogner. Naar Nu huer Sogen contribuerer 3 daler huerdt Aar til dy prestekuynder, Som fattige waar, da kan ded gørre om Aarit 1196 dl.

Vdi ty aar kan ded gørre 11960 dl.,

huoraff Ett arss Rendte beløbber sig 718 dl.

NB. Om ded wox, som brugis tiil Lyss, och 1) giiordt y penge til den samme brug, Och man brugte huoss Altharens Sakramentis vddelelsse talleliis, som aff Ingen ansehende waar, da kunde ded gørre Ett stadtliigdt capitall.

Udskrift: Rügens Hoffmeister 2) tiil hande.