Danmarks Breve

KONG CHRISTIAN DEN FJERDES EGENHÆN...

s. 1 KONG
CHRISTIAN DEN FJERDES

EGENHÆNDIGE BREVE
1593—1648.
EFTERSLÆT.

s. 2