Danmarks Breve

KONG CHRISTIAN DEN FJERDES EGENHÆND...

s. 93 KONG
CHRISTIAN DEN FJERDES
EGENHÆNDIGE BREVE
FRA UVIS TID.

s. 94