Danmarks Breve

Register En Stjerne efter et Sideta...

s. 150 Register *) .

Aakjær 12 f.

Aarhus 72.

Adolf, Hertug af Gottorp, 2G f.

v. Ahlefeldt, Baltser, 16. — Kaj 14, 63, 110. — Klavs 4.

Akeleie, Christian Knudsen, 55. — Sigvard Gabrielsen 48.

Albrecht, Hertug af Preussen, 73.

Angel 141.

Angerburg Amt (i Østpreussen) 72, 74.

Anhalt-Zerbst jvfr. Johan; Rudolf.

Anna, Dronning af England, 102.

Anna af Preussen 73.

Anna Kathrine, Christian IV’s Datter, 90, 132 f.

St. Anna, Skib, 48.

Anne Mortensdatter (g. m. Jakob Mikkelsen) 59, 132.

Anton Günther, Greve af Oldenborg, 19.

Antonius, Greve af Delmenhorst, 19.

Antvorskov 21, 111, 136, 143 f.

Arenfeldt, Niels, 18.

Argo, Skib, 47.

Assens Færge 69.

Assens Sogn 58.

Augsburg 55.

Baltser Badsker 41.

Barchmann, Hans, Snedker, 33 5.

Barrit Sogn 58.

Bebber (Bæver, Jørgen, Murmester i Hillerød, 38.

Beck, Sivert, Rentemester, 11.

Becker, Gebhard, General-mønsterskriver, 110. — Henrik 113 f.

Belov, Henrik, 4, 27.

Bender, Adolf, kgl. Kok, 117.

Bergen 30, 61.

Berns, Albert Baltser, Faktor i Hamborg, 51, 77, 79.

Bernt Lambertsen, Murmester i Hillerød, 34, 36, 38.

Bertel, i Hertug Frederiks Tjeneste, 14.

Bjerge Herred (Aarhus Stift) 58.

Biskop, Henrik, Borger i Kbhvn., 87.

s. 151 Blome, Dietrich, 3. — Hans 3-5*, 6, 66 f.

Blücher, Johan, Kjogemester, 126.

Bodil (g. m. Søren Nielsen Islænder) 9.

Boller 114 f., 135.

Bollerslev 69.

Bornemann, Philip Julius, Kancellisekretær, 56.

Bornholm 86.

Bornholm. Peder Olufsen, Søkaptajn, 46.

Braem, Johan, Handelsmand i Kbhvn., 61 f.

Brahe, Jørgen, 32.— Otte Pedersen 18. — Tyge 55.

Brandenborg 54. Jvfr. Christian Vilhelm; Frederik Vilhelm; Georg Vilhelm.

Bremen, By, 23, 107.

Bremen Stift, 6, 23 f., 26 f., 52, 83. Jvfr. Johan Frederik. — Domkapitel 23 f.

Bremervörde 42.

Brochmann, Elias, Gartner i Haderslev, 102. — Jesper, Biskop, 79 f.

Brock, Lave, 18.

Brockdorf 97

Brockenhuus, Oluf, 64 f.

Brunsvig-Lyneborg, Hertugdømme, 24 f., 145. Jvfr. Christian; Philip Sigismund.

Brunsvig-Wolfenbüttel jvfr. Hedevig.

Brüssel 56.

Brømsebro, Fredsunderhandlinger i, 80-3.

v. Buchwald, Kaspar 68, 112.

— Wulf 14.

Burgraf, Herman, Kæmner i Kbhvn., 10.

Bygholm 13.

v. Bülow, Joachim, 27.

Bælt, Store, 17.

Bødker, Søren Andersen, s. Søren.

Bøgvad, Johan, Tilsynsmand p. Frederiksborg, 33, 36. 38, 40 f.

Bøhmen 118.

de Castro, Andreas, Juveler, 78.

Cato Gertsen, Søkaptajn, 47.

Ceridon, Kaptajn. 146.

Charitas, Skib, 47.

Chemnitz, Martin, gottorpsk Kansler, 27.

Choritz s. Korris.

Christen Albertsen, Borgmester i Kbhvn., 9. — Jensen, Hofprædikant, 89, 110, 114 f., 131. — Sørensen, Borger i Bergen, 61 f.

Christian IV’s Børn 37, 68, 101, 110, 128, 133, 135, 137.

Christian, Prins, 35, 59, 86, 90, 101 f., 110, 131 f.

Christian, Hertug af Brunsvig-Lyneborg, 24 f.

Christian Knudsen, uægte Søn af Chr. Knudsen Akeleie, 55.

Christian Vilhelm af Brandenborg, Biskop i Halberstadt, 112.

Christiane, Christian IV’s Datter, 124.

Christianopel 83.

Christianshavn (p. Spitzbergen) 61.

Christiansø (i Norge) 63 f.

Christoffer Smed 126.

Cleinau, Tobias, Enkedronningen af Sverigs Sekretær, 73-6

Condevin, Klavs, Borger i Kbhvn., 11.

v. Cramon, Anna, 27 f.*

Daa, Klavs, 50.

Dajon, Jens, Boldmester, 126, 129.

s. 152 Dalum Kloster 90, 128 f, 141.

Delmenhorst .jvfr. Antonius.

Dodt, Henrik, Borger i Bergen, 61 f.

Dorn, Reimar, holstensk Raad, 64 f.

Dorothea Elisabeth. Kirstine Munks Datter, 84-6, 132, 135-7.

Dresden 54.

v. Dringelberg (Dringenberg), Heinrich, Kaptajn, 7 f

Dyrafjord (p. Island) 9.

Eggebrecht, Nicolaus, Kancellisekretær, 56.

Elben 25, 45.

Elbtold 54.

Elisabeth s. Lisbet.

Elisabeth Augusta, Christian IV’s Datter, 124, 136.

Elmelundegaard (Ermelundegaard) 64.

Embden 47.

England 60, 125. Jvfr. Anna; Jakob ; Karl.

Ernst Ludvig, Hertug af Sachsen, 146.

Erritsø 146.

Estland 82.

Faber, Daniel, Dr. jur., 27.

Falling Sogn 12.

Favrholms Ladegaard 41.

Felding, Svend, s. Svend.

Femern 47.

Femernsund 47.

Ferdinand II, Kejser, 42.

Fides, Skib, 46, 48.

Filkenstrup 35.

Fisken, Skib, 47.

Flaaden 17, 19 f., 45-8, 75, 84, 115, 125.

Fleischer, Esaias, Apotheker, 147.

Flensborg 25 f., 55, 67.

Flensborg Amt 110.

Flensborg, Skib, 46.

Francke, Gerlach, Kancellisekretær, 57.

Frands Philip, Hertug af Glücksborg, 91.

Frankrig 83, 134, 146.

Frederik II 5, 66.

Frederik (III), Hertug, 13-5, 23, 26, 52, 90, 101, 111f, 134.

Frederik III, Hertug af Gottorp, 24-7, 42 f., 48 f., 65 f., 74.

Frederik Christian, Christian IV’s Søn, 129.

Frederik Vilhelm, Kurfyrste af Brandenborg, 73.

Frederiksborg 15, 17, 33-41, 44, 78, 86, 89 f., 111, 115-7, 131-5. Dat. 7, 26, 42. — Bryggers 38. — Løvebrønden 116. — Neptunusbrønden 34. — Dyrehaven 90. — Gamle Dyrehave 35. — Have 36, 87. — Kro 35 f. — Gamle Kro 38. — Lille Ladegaard 33, 39, 90, 132. — Store Ladegaard 34, 40. — Slotspræstens Gaard 35. — Sparepenge 36.

Frederiksborg Len 119.

Freville, Jacques, Dansemester, 101.

Friis, Albert, 4f. — Christian t. Borreby 99 f. (?). — Christian t. Kragerup 11-3, 16-21, 23, 99 f. (?), 101 f., 107-10. — Tønne 32, 58.

Friling s. Frøling.

Frisch, Henrik, Smed, 18.

Frøling (Friling, Frølich), Bernt, Borger i Kbhvn., 8, 10.

Fuchs, Felix, Rothgieter, 55.

Fuiren s. Fyren.

Fyn 46, 90, 134, 138.

Fyr 51.

Fyren (Fuiren), Henrik, Borger i Kbhvn., 10.

s. 153 v. Fürstenberg, Theodor, Biskop i Paderborn, 21.

Gaardsret 126.

Gabriel, Skib, 45.

Galt, Peder, 45.

Galtung, Lavrits, 147.

Gammelby Præstegaard 58.

Gammerdige (ved Elben) 25.

Geist, Bernt, 13 f.

Generalstaterne s.Nederlandene.

Georg Vilhelm, Kurfyrste af Brandenborg, 72-4.

Gjedde, Ove, 47. 86.

Gjøe, Falk, 18. — Jesper 18.

Glud Sogn 58.

Glücksborgske Hertuglinie jvfr. Frands Philip.

Glückstadt 16, 52. 64, 68, 101. – Glücksborg 16. Da t. 53, 64, 78.

Gottorp 72. 90.

Gottorp Amt 4.

Gottorpske Bus 26, 96, 99, 121. Jvfr. Adolf; Frederik; Johan Adolf.

Grabow, Køne Joachim, 45.

Greve, Klavs, kgl. Kok, 117 f.

Gribben, Skib, 19.

Grindavig (p. Island) 10.

Grubbe, Erik, 72. — Jørgen 31. Grønland 61.

Gustav Adolf af Sverig 52.

Gutfeldt, Salomon, kgl. Livbarber, 126.

Gyldenløve, Ulrik Christian, 90, 119, 140.

Gyldenstjerne, Knud, 31.

Günther, Frederik, Kancellisekretær, 21 f., 24-6, 29-31, 43f., 48 f., 56, 72-6, 102-7, 113. 117.

Haag 97.

Hacke, Hans, Kaptajn. 112.

Haderslev 63. 69, 96, 102, 142. – Haderslevhus 60, 68. Dat. 62 f., 67, 69.

Haderslev Amt 3-5, 102.

v. Hagen, Gottlieb, kgl. Raad, 56.

Halberstadt Stift 112.

Hamborg 21, 25, 29, 53, 65, 79, 114, 124.

Hameln 42.

Hammer, Lukas. Farver iKbhvn., 120. — Niels, Søkaptajn, 19 f., 46.

Hans, Hertug af Sønderborg, 25 f.

Hans Antonissen, Præst i Assens, 58. — Bøjesen, Omslagsforvalter, 53, 63, 78, 126. — Haagensen, Tømmermand i Hillerød, 33, 36, 40. — Jakobsen, Saddelmager, 69. — Lavgesen, Biskop i Ribe, 4. — Lavritsen, Skriver p. Antvorskov, 144. — Lydersen, Søkaptajn, 47. — Pedersen, Tolder i Sundet, 51.

Hans Bugislav, Hertug af Nordborg, 91.

Hansestæderne 29-31.

Harbo (Harbou), Søren Christensen, 48.

Haren, Skib, 47.

Hasebart, Wichmann, Mag., 52 f.

Hausbergen (i Westfalen) Dat. 43.

Havhesten, Skib, 47.

Havnefjord (p. Island) 8f.

Hedevig, Christian IV’s Datter, 124

Hedevig af Brunsvig-Wolfenbüttel, 99.

Heidemann, Erik, gottorpsk Kansler, 66.

Heidersdorf(Heydenstrup), Reinhorn, 32.

Heinemark, Jonas, Tolder, 50.

Hektor, Skib, 46.

Helsingør 8,17, 120. Jvfr. Kronborg; Sundtold.

s. 154 Henrik Hermansen, Urtegaardsmand p Frederiksborg, 36 f.

Herredage 30, 88, 128, 135.

Hess, Henrik, Søkaptajn, 47. — Markus, Søkaptajn. 47.

Hessen 24.

Hillerød 34, 36, 38, 40. — Kirke 38. — Jvfr. Frederiksborg.

Hindsgavl 111.

Hoff, Chrin, Borger i Bergen, 61 f.

Hofsós (p. Island) 10.

Hogendorf, Frands, Skrædder, 59.

Holck, Henrik, 31.

Holger Gabrielsen, Præst i Hylke, 58.

Holland s. Nederlandene.

Holst, Hans, Byskriver i Kbhvn., 9.

Holsten 3-8 31, 43. 47, 65-7, 72, 75, 97, 108, 127. Jvfr. Gottorpske Hus.

Honning, Niels, Søkaptajn, 47.

Hornbolt, Villam, Maler, 57.

Hornum Sogn 58.

Hummeren, Skib, 46.

Hvalfangst 61 f.

Hveen 55.

Hvide Bjerg, Slag paa, 55

Hvitfeldt, Henrik, 32.

Hylke Sogn 58.

Jakob I af England 102.

Jakob Klausen, Borgmester i Malmø, 55. — Madsen (Matthisen), Hofprædikant, 69. — Mikkelsen, Borgmester i Kbhvn., 59. — Mikkelsen, Skipper, 55. — Jvfr. Jep.

Jelling. Søren Andersen, Præst i Glud, 58.

Jens Boldmester s. Dajon. — Madsen, Præst i Barrit, 58 — Pedersen, Tilsynsmand ved Fyrene, 51. — Skibsbygger

72. — Thomesen, Skriver p. Hammermøllen, senere i Tugthuset, 41 f., 50. — Tønnesen, Graver i Ullerød, 33.

Jep Jørgensen, Tømmermand i Hillerød, 33, 36, 40 f., 147.

Johan, Fyrste af Anhalt-Zerbst, 100.

Johan Kandestøber 69. — Thomesen, Kammerskriver, 121-3.

Johan Adolf, Hertug af Gottorp, 4-6, 66.

Johan Albrecht, Hertug af Meklenborg, 27 f.

Johan Ernst, Hertug af Sachsen-Weimar, 144 f.

Johan Frederik, Ærkebiskop af Bremen, 23 f., 26 f., 42 f., 52.

Johan Georg, Kurfyrste af Sachsen, 43, 49.

Isafjord (p Island) 9.

Island 8-10, 46 f, 61, 86.

Islandske Kompagni 9, 45.

Italien 20.

Itzeho 100 f, 109.

Juel, Børge, 4G. — Erik 18. — Jens 11, 13 f.

Justitia, Skib, 48.

Iver Povlsen, Borgmester i Kbhvn., 9.

Jylland 46.

Jørgen Hansen, Foged p. Haderslevhus, 69. — Karstensen, Renteskriver, 51.— Lassen 51.

Kaas, Staller, 46.

Kalmarkrigen 7 f.

Karen Andersdatter 86 f.

Karker, Jakob, Tømmermand i Hillerød, 33, 36, 40 f, (146).

Karl I af England 102.

Kato s. Cato.

Keflavig (p. Island) 9f.

Kiel 63. — Omslag 62 f., 78.

Kippinge Kirke 130.

s. 155 Kirstine (g. m. Søren Andersen Bødker) 9.

Kjærstrup (p. Taasinge) 90, 140.

Kjøbenhavn 4, 8, 15, 17f., 41 f., 44-6, 50, 55 f, 59, 61, 64, 73, 78 f., 81, 84, 86-8, 109, 114, 128 f., 132, 134, 343. — Nyboder 124. — Gamle Skibsboder 124. — St. Annæ Bro (Skanse) 44, 50. — Børnehuset (Tugthuset) 50, 85, 118-20. — Møntergade 146. — Holmen (Bremerholm) 17 f., 20, 45, 124. — St. Annæ Kirke 44. — Holmens Kirke 110. — Ladegaard 42. — Astronomisk Observatorium 55. — Proviantgaarden 130, 137. 139 f. — Reberbane 45. — Rustkammeret 125. — Slot 17 f., 78, 89 f., 114, 125. 129-32, 137, 139. Dat. 60, 81-3. 91, 142. (Store Bryggers 118. Hvælving (Arkiv) 79. Kirke 17, 110. 130.) — Rosenborg 57, 122, 129. Dat. 80. — Tøjhus 125. — Universitet 55, 79 f — Ny Vartov 45. Kjøbenhavns Len 119.

Klavs Jakobsen, Rebslager, 69.

Kloumann, Verner, Borger i— Kbhvn., 10. Knoff, Hans Christoffersen, Præceptor hos Hertug Frederik, 14.

Kock, Nikkel, Toldembedsmand, 54 f.

Kolding 31, 72, 111. — Koldinghus 72.

Kolding, Niels Jensen, s. Niels.

Kongel, Jørgen, Søkaptajn, 45.

Korris, Isak. Borger i Kbhvn., 9.

Korsør, Søren Sørensen, Søkaptajn, 48.

Krafse (Kraasse), Hans, 18.

Krag, Niels, Sølieutenant, 47.

Krakewitz, Mikkel, Organist, 123.

Kranz, Niels, 47.

Krempe 100 f. — Tøjhus 100.

Kronborg 15, 50, 57, 88, 90, 109, 128 f., 131. — Hammermølle 41, 50. Kronborg Len 119. Kruse, Gabriel, 47. Kruse, Vibeke, 90, 135, 137-41. Kungsbro (i Sverig) 146. Königsberg 75.

Korsener, Hans, Drabant, 131.

v. d. Lancken, Ægidius, gottorpsk Kansler, 49, 66.

Landdage i Hertugdømmerne 65, 67.

Landret i Hertugdømmerne 4 f., 65.

Lange, Herman, Kræmmer, 68.

Lavrits Jensen, kgl. Kok. 117.

Leiel, Morten Madsen, s. Morten. Leonora Christina, Christian IV's Datter, 124.

Leopold Vilhelm, Ærkehertug, 70.

Lifland 82 f.

Lindormen, Skib, 45.

v. d. Lippe, Christoffer, Kansler, 56, 65-7.

Lisbet (g. m. Diderik Møller) 9.

Lorck, Thomas, Raadmand i Kbhvn., 9.

Lorens Rothgieter 34.

Lorenz, Johan, Orgelbygger, 123.

Losekil, Just, Borger i Kbhvn., 10.

Luft, David, Toldskriver i Sundet, 51.

Lukas Henriksen, Søkaptajn, 47.

Lund, Domkapitel i, 52 f.

Lundegaard (i Fyn) Dat. 11.

Lundt, Hans Nikkelsen, Kancellisekretær, 56.

s. 156 Lutter (am Barenberg), Slag ved, 43.

Lybek, By, 47, 53.

Lybek, Stift, 6.

Lybek, Henrik, Trompeter, 17.

Lykke, Anne, 133 f. — Frands 18.

Lyneborg s. Brunsvig-Lyneborg.

Røde Løve, Skib, 48.

Maar, Johan, Søkaptajn, 45.

Madrid 79.

Mads Christensen Gullandsfarer, Borger i Kbhvn., 10. — Jvfr. Matthias.

Magdalena Sibylla, Prinsesse, 49.

Magdeburg Stift 19.

Malmø 8, 55.

v. Mandern, Karl, Maler, 57.

Marekatten, Skib, 17, 45.

Maria Eleonora, Dronning af Sverig, 72-6.

Marie, Jomfru hos Kirstine Munk, 130.

Marine (g. m. Hans Piper) 9.

Marschalck, Frands, Domdekant i Bremen, 23. — Levin, tydsk Kansler, 56, 107.

Marselis, Gabriel, 79.

Marstrands Galej 47.

Marstrands Plage, Skib, 47.

Marsvin, Ellen, 11, 32, 59 f., 88, 90, 127-30, 132-41.

Matthias (Mads) Hansen, Borgmester i Kbhvn., 9.

v. d. Meden, Martin, 13, 23 f., 29.

Meier, Samuel, Apotheker, 147.

Meklenborg 27f., 43. Jvfr. Johan Albrecht; Ulrik.

Middelfart 46.

Middelfart, Mads Jensen, Hofprædikant, 110.

Mikkel Mortensen, Søkaptajn, 48.

Mogens Pedersen, Underkapelmester, 16 f.

Mohr, Hartwich, Raadmand i Itzeho, 109. — Borgmester sstds. 109. — Jvfr. Maar.

Morten Madsen (Leiel), Biskop, 110, 114 f. — Rasmussen, Tømmermand i Hillerød, 33, 36.

Movat (Muat), Axel, 147. — Christoffer 45.

Mund, Pros, 47.

Munk, Jens, 46. — Kirstine 10 f., 59 f., 84-6, 88-90, 110, 114 f., 128-39, 146.

Müller, Henrik, Kammerskriver, Tolder i Kbhvn., 84, 121-3.

Mynden, Skib, 47.

Møller, Bertel, Snedker, 59. — Diderik, Borger i Kbhvn., 9.

Nassau, Skib, 47.

Nederlandene 21, 23, 83 f., 87, 107, 109.

Neisse (i Schlesien) 55.

Neustadt 77.

Niels Jensen (Kolding), Byskriver i Kbhvn., 9. — Knudsen, Foged p. Antvorskov, 144. — Nielsen, Sanger, 20. — Sørensen, Kjøkkenskriver, 68.

Nienburg (i Brunsvig) 144.

Nold, Just, 97.

Nordborgske Hertuglinie jvfr. Hans Bugislav.

Nordlandene 61.

Norge 19, 46, 61, 84, 86, 98, 143.

Normand, Ernst, 143.

Den norske Galej 46.

Nyborg 111. — Slot 16 f. Dat. 144.

Nældebladet, Skib, 45.

Oberberg, Johannes, Enkedronningens Rentemester, 52 f.

Odense 111. — Odensegaard 86, 116. Dat. 61.

s. 157 Oldenborg 143 f. Jvfr. Anton Günther.

Oldeslohe 68.

Orning, Jørgen, 46, 48.

Oslos Galej 47.

Osnabrück Stift jvfr. Philip Sigismund.

Osserin, Gert, Perlestikker, 55.

Ottersberg (i Stiftet Bremen) 27.

Otto Ludvig, Rhingreve, 60, 84, i 88, 90, 114, 128 f.

Ou, Henrik, Stenhugger, 34. Oxenstjerna, Axel, svensk Rigskansler, 54, 80. Oyen, Løbe, 144.

Paderborn, Stift og By, 21 f.

Pappenbüttel (ved Hamborg) 29.

Parsberg, Oluf, 14, 32.

Patientia, Skib, 48.

Paynck, Peter, Hofchemikus, 89, 125 f., 131 f.

Peder Karlsen, Raadmand i Kbhvn., 9f.

Pentz, Adam Heinrich, 69-72, 75 f Hans Hustru 76. — Christian 59, 124. — Marqvard 103-6.

Pflug, Christoffer, oldenborgsk Raad, 19.

Philip, Hertug af Sønderborg, 8. Philip Sigismund, Hertug af Brunsvig - Lyneborg, Biskop af Verden, 16-8, 24.

Piper, Hans, Borger i Kbhvn.. 9.

Pommern 99. Jvfr. Ulrik.

Poppenbüttel s. Pappenbüttel.

Postillon, Skib, 46.

Prag 55.

Preussen 75. Jvfr. Albrecht ; Anna.

Pricker, Ernst. Søkaptajn, 47.

Prins, Morits Vibrandsen, Søkaptajn, 48.

Prip, Iver, 52 f.

Prussing, Jakob, Guldsmed, 69.

Pudewils, Dionysius, kgl. Raad, 56.

Pøl (i Slesvig) 90.

Rafael, Skib, 46, 48.

Rantzau, Familie, 105. — Ditlev 16. 100 f. — Frands 131, 133. — Gert 5, 7, 13 f., 23 f., 29, 31, 102, 110. — Henrik († 1599) 4-6, 66 f. — Henrik t. Schmol 53 f. — Kaj 27. — Marqvard 97. — Oberst 97.

Rasmus Sørensen, Præsti Skjold, 58.

Reedtz, Frederik, 32.

Rekompens, Skib, 48.

Remmert (Rembert) Petersen, Portrætmaler, 57.

Rendsborg 16, 49, 120. — Rendsborghus Dat. 54, 63.

Rendsborg Amt 16, 54.

Rentemestre 54 f., 62 f., 87, 118-20. Jvfr. Sivert Beck; Jens Juel.

Resen, Hans Povlsen, Biskop, 109.

Rettich, Jakob, Ingeniør, 44.

Reventlow 49. — Ditlev 53 f, 56, 68. — Margrethe 49.

Rhingreve s. Otto Ludvig.

Ribe Domkapitel 4.

Riberhus Len 4f.

Rigsraadet 3-5, 31, 50, 81, 88, 92, 110.

Ringkloster 12 f.

Ringsted 111.

Rode, Helmer, Borger i Kbhvn., 9.

Rodsten, Sten, 18.

Rosenkrands, Holger, 32. — Holger Børgesen 46.

Rosenvinge, Sten Villumsen, 17, 20 f. — Villum Mortensen, Tolder i Sundet, 50.

Rosenvold 135.

Roskilde 107, 111.

s. 158 Rostock 21, 27 f., 46 f.

Rud, Korfits, 32.

Rudolf. Fyrste af Anhalt-Zerbst, 100.

Rugaard (i Fyn) 111.

Rumler. Povl, Maler, 107.

Sachsen, Hertugdømme, jvfr. Ernst Ludvig.

Sachsen, Kurfyrstendømme, 49, 54 f Jvfr. Johan Georg.

Sachsen - Weimar jvfr. Johan Ernst.

Sack, Christoffer, Enspænder, 14.

Salvius, Johan Adler, svensk Gesandt, 52.

Samsø 46.

Sax, Hartvig, 46.

Schrøder s. Skrøder.

Schult, Bernt. Borger i Kbhvn. 9.

Schulte, Jørgen, 14, 23, 111f.

Schweidnitz (i Schlesien) 71.

v. Schönbech, Johan Joachim, Kannik i Bremen, 24. — Jørgen Heinrich, Kannik i Bremen, 24.

v. Schönburg, Johan Carl, spansk Gesandt, 145.

Sefeldt, Jørgen, 80-3.

Segeberg 103 f., 106, 112.

Segeberg Amt 68

Sehested, Christen Thomesen, 27, 35, 69, 78-83, 91, 127, 142. — Hannibal 10, 78 f., 84, 86. — Niels 31.

Serida, Gabriel, Kaptajn, 146.

Sibrandt, Weinholdt, Enkedronning Sophies Kansler, 5.

v. Siegroth, David Frederik, svensk Oberst, 113.

Sille, i Kirstine Munks Tjeneste, 139.

Sjælland 141.

Skanderborg 12, 15, 58. — Sø 12.

Skanderborg Len 12.

Skeel, Jørgen, 31.

Skibsbyggeri 77.

Skjold Sogn 58.

Skjoldpadden, Skib, 46.

Skrøder, Hans, Borger i Kbhvn., 10.

Skult s. Schulte. Slagelse 135. Slesvig, By, 4.

Slesvig, Hertugdømme, 3-6, 8, 31. 43, 46, 65-7, 97, 108, 127. Jvfr. Gottorpske Hus.

Smid, Christoffer. 126. — Otte 51.

Soll, Klavs, Proviantskriver, 18.

Sophie. Dronning, 4 f., 48, 57, 66 f., 98, 130.

Sophie Elisabeth, Christian IV’s Datter, 59, 124.

St. Sophie, Skib, 47.

Sorø Akademi 91.

Spanien 79, 145.

Spes, Skib, 17, 45 f., 48, 131.

Spitzbergen 61.

Stade 44.

Stallmeister, Heinrich, Dr., kgl. Raad, 21* f. — Heinrich, Borgmester i Paderborn, 21.

Statholder i Kjøbenhavn 64, 124.

Steenwinkel, Hans, Bygmester, 59. — Morten, Maler, 57.

Steffen Madsen, Sporemager, 37.

Stege Slot 64.

Steinburg 29.

Steinburg Amt 16, 100 f.

Stettin, Fred i, 82.

Stjernholm 146.

Stollius, Jakob, Gouvernementssekretær, 64 f.

Stolzenau (i Hoya) 144 f.

Stovby Sogn 58.

Stralsund 55.

Sture, Peder, Hofprædikant, 110.

v. Stöcken, Heinrich, Tolder i Rendsborg, 120 f.

Sundtolden 19, 50, 82 f. — Tol- s. 159 dere 50, 60 f. Jvfr. Hans Pedersen; Daniel Luft; Villum Mortensen Rosenvinge

Svanen, Skib, 45.

Svend Felding, Sagnhelt, 12.

Svendborg 138, 140.

Sverig 73-6, 80-3, 108, 131, 146. Jvfr. Gustav Adolf; Maria Eleonora.

Sælhunden, Skib, 47.

Sønderborgske Hertuger jvfr. Hans; Philip.

Søren Andersen Bødker, Borger i Kbhvn , 8 f — Nielsen Islænder, Borger i Kbhvn., 9. — Pedersen. Præst i Urlev, 58. — Pedersen, Præst i Ørum, 58.

Thott, Henrik, 52.

de la Thuillerie, fransk Gesandt, 83.

Thurn, Heinrich Matthias Greve af, Feltmarskal k, 90, 132.

Tilly, tydsk Feltherre. 42, 144.

Torcy, Kaptajn, 147.

Trolle, Niels, 86.

Troishus (ved Hillerød) 37.

Trost, Skib, 46.

Træhest 34.

Tydskland 5 21 f., 30, 42 ff., 52, 54, 60, 65, 67, 75 f., 90. 118, 129, 138, 141. Jvfr. Ferdinand.

Tyge Christensen, Søkaptajn, 45.

Tyrkiet 129.

Tyrstrup Herred 102.

Tørning Len 4f.

Udsen, Lavrits Ebbesen, 12, 15.

Ulfeldt, Jakob, 16 f. — Korfits 64, 80-3, 87. 124-6. 141.

Ullerød 33.

Ulrik (d. y.), Hertug, 21, 27 f., 52, 55, 71, 90, 132, 134.

Ulrik, Hertug af Meklenborg, 3-7, 67, 143.

Ulrik, Hertug af Pommern, 99

Urlev Sogn 58.

Urne, Christoffer, 80-3, 86, 130. — Ejler 14, 48. — Frederik 86. — Jørgen 32.

Urup, Karen, 135.

Waldburger, Joachim, Slotsfoged, 77 f.

Valdemar Christian, Christian IV’s Søn, 53, 69-72, 136.

Valdemarslot 90.

Waldkirch, Christoffer. Bogfører, 18. — Henrik, Bogtrykker, 18.

Valkendorf, Henning, 18. 68 f.

Wallenstein, tydsk Feltherre, 71.

Wandsbeck 104 f.

Varberg 84.

Warnemünde 46.

v. Wartensleben, Johan Joachim, Hofraad, 56.

Vedel. Anders Sørensen, Mag., 4. — Niels Findsen, Præst i Stovby, 58.

Weiner (Weimar), Christian Ludvigsen, Kancellisekretær, 56.

Weimarode (i Tydskland) 146.

Werckmann, Ernst, Kancellisekretær, 99 f.

Verden, By, Dat. 145.

Verden, Stift, jvfr. Philip Sigismund.

v. Wersabe, Wulf Heinrich Oberstlieutenant, 14 f.

Weser 107.

Wesling, Morten, Borger i Kbhvn., 10.

Vibe, Mikkel, Borgmester i Kbhvn., 8.

Viktor, Skib, 46.

Villads Christensen, Tømmermand, 77.

s. 160 de Willem, Povl, Handelsmand, 51.

Villum Evertsen, Søkaptajn. 46.

Vind, Henrik, 20, 45. — Iver 13 f., 64, 84-6, 134. — Jørgen 78 f.

Winsheim, Veit, Dr. jur., 4-6.

Vinstrup, Peder, Hofprædikant, 135 f.

Vognsen, Vogn, 62, 115.

Vogt, Christoffer, Kjøbmand i Hamborg, 53.

Voigt, Augustus, Kancellisekretær, 56.

v. Wouwer, Johan, gottorpsk

Geheimeraad, 24, 66. Hans Broder 24.

Wust, Herman, Borger i Kbhvn., 8, 10.

Vögeler, Hieronymus, Borgmester i Hamborg, 29.

Vörde s. Bremervörde.

Æbleøen (i Skanderborg Sø) 12.

Ø, Gods i Angel, 138.

Øresund 19,107. Jvfr. Sundtold.

Ørum Sogn 58.

Øsel 135.

Østrig jvfr. Leopold Vilhelm.