Danmarks Breve

Fortegnelse over de Personer, til h...

s. 148 Fortegnelse
over
de Personer, til hvem Brevene ere skrevne *) .

Antvorskovs Skriver og Foged, Nr. B.

Brochmann, Jesper, Nr. 66.

v. Buchwald, Kaspar, Nr. 30 (Udkast)

de Castro, Andreas, Nr. 64.

Christen Jensen, Nr. 34, 35.

Christian, Hertug af Brunsvig-Lyneborg. Nr. 18 (Udkast).

Fredskomraissærerne 1645, Nr. 67 — 69.

Friis, Christian, til Borreby, Nr. 10(?).

Friis, Christian, til Kragerup, Nr. 6, 10. 13, 14. — 10(?), 14, 22, 25.

Günther, Frederik, Nr. 15, 16, 18, 19, 22, 34, 37, 38, 62. — 15, 16, 18—20, 32, 40.

Hans, Hertug af Sønderborg, Nr. 19 (Udkast).

Hans Bøjesen, Nr. 42.

Jakob Madsen, Nr. 60(?).

Jens Thomesen, Nr. 32.

Johan Ernst, Hertug af Sachsen-Weimar. Nr. C.

Johan Frederik, Ærkebiskop af Bremen. Nr 33.

Johan Thomesen, Nr. 47—49(?).

v. d. Lippe, Christoffer, Nr. 57.

Marschalck, Levin, Nr. 20 (Udkast).

Marsvin, Ellen, Nr. 49.

s. 149 v. d. Meden, Martin, Nr. 17 (Udkast).

Morten Madsen (Leiel), Nr. 34, 35.

Müller, Henrik, Nr. 47—49(?).

Pentz, Marqvard. Nr. 16 (Udkast), 17 (Udkast).

Rantzau, Ditlev, Nr. 12 (Udkast).

Rantzau, Gert, Nr. 2 (Udkast).

Rantzau, Henrik Nr. 43.

Rentemestrene, Nr. 53, 75. — 42, 45.

Reventlow, Ditlev, Nr. 58.

Salvius, Johan Adler, Nr. 40 (Udkast).

Sehested, Christen Thomesen, Nr. 60(?), 65. — 56, 61.

Thott, Henrik. Nr. 41.

Tolderne i Sundet, Nr. 50.

Tydske Kancelli, Nr. 21.

Ulfeldt, Korfits. Nr. 63. — 52—54, 60(?).

Ulrik, Hertug af Meklenborg, Nr. 1. — A.

Valkendorf, Henning, Nr. 59.

Vind, Iver, Nr. 55, 72.

Vognsen, Vogn, Nr. 36 (Udkast).