Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1621-09-24)

24. September 1621.
Der skal skaffes Tønder til Brug paa den store Ladegaard. — R. A.

Skriffueren udi ted Nye Briggerss 1 ) till københaffuen skall tilstille Wogenmeisteren En Lest nye tønder, huilcke skall leggiss Paa dy Rustuogne, som Erre henne epther huggen Steen. Samme tønder skall heer brugiss y den Store laadgard.

Actum frede: den 24 Septembris Anno 1621.

Christian.

Udskrift: Huorepther Skriffuere y ted

Nye briggerss sig skall retthe.