Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1621-12-20)

20. Decbr. 1621.
Paategning paa Steffen Rodes Regnskab for Kramvarer, leverede den kgl. Hofholdning 22. Juli 1620—18. Nov. 1621. — R. A., D. Kanc. Rentekammerafdeling, Diverse Akter og Dokum. vedk. Afregning og Kvittance III, Steffen Rode.

Beslutingen aff Staffen Rodiss 2 ) regenskab. Anno 1621 den 20: De: