Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1626-05-26~)

Efter 26. Maj 1626.
Kongens Paategning (med Blyant) paa en Skrivelse fra Hertug Johan Ernst af Sachsen-Weimar angaaende Kaptajn Conrad v. Posera. — T. Kanc. I. A., Indkomne Breve til Christian IV, ordnede efter Afsenderne.

Dass regimendt ist dem landtgraffuen zugesagdt, wan er ankumdt, so kan mihr daruon gereedet werden, wie disser kan continueret bleiiben. 2 )

til at opfylde Kurfyrstens Forlangende og rømme Brandenborg, for, hvis hans Troppers Tilstand tillod det, at vende sig andensteds hen. I Brev af 3. Juni fremsatte Mansfeld derpaa sit Forslag (saavidt ses, foranlediget af Kongens sidste Brev) om at gøre et Tog til Schlesien og forene sig med Bethlen Gabor. Herpaa gav Kongen et imødekommende Svar af 5. Juni, idet han samtidig forlangte en Betænkning om Sagen af sine to Generaler over Kavalleriet og Infanteriet, se næste Brev. Kongens Breve findes i Ausländ. Reg., Mansfelds i T. Kanc. I. A., Indkomne Breve til Christian IV, ordnede efter Afsenderne. Jvf. Opel, II, 518 fl.).