Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1626?)

1626?
Kongens Paategning paa et udateret Brev fra Greven af Thurn. 1 ) — R. A., T. Kanc. I. A., Indkomne Breve til Christian IV, ordnede efter Afsenderne.

Hiiruhm soll mit dem Graffuen 2 ) tractiret werden durch den densken Chanseler Her Christian friis, den Stadthalther franss Randtzou vndt den [tejudtsken 3 ) Chanseler Leuyn Marskarck.