Danmarks Breve

BREV TIL: Gunde Lange FRA: Christian 4. (1627-08-05)

Omtr. 5. August 1627.
Til Gunde Lange.
Kongens Efterskrift til en Kancelliskrivelse, dateret Krempe 5. August 1627, til Gunde Lange om at skaffe hans Søster Enkehertuginde Augusta, hvem han har tilladt at logere paa Koldinghus, Vildbrad m. m. — R. A„ Koncepter til Jydske Tegn. (Afskrift.)

Naar min syster vill ud paa jacht, da skall du det bestille. 1 )