Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632-10-03?)

Omtr. 3. Oktbr. 1632.
Kongens Paategning paa et af den engelske Gesandt Robert Sidney, Greve af Leicester, forebragt Forslag af 3. Oktbr. 1632. — R. A., T. Kanc. U. A. England, Akter vedr. det politiske Forhold til Danm. 1631—40.

Propositio

Som den Engelske gesanter proponerede, der hand haffde priuatam Audientiam 3 ).