Danmarks Breve

BREV TIL: Jørgen Carstensen FRA: Christian 4. (1637-06-01)

Omtr. 1. Juni 1637.
Kongens Paategning paa Renteskriver Jørgen Carstensens Regning for Varer, leverede af Børnehuset. — R. A. Afregninger III 12 (Jørgen Carstensen).

Renthemeisteren skall denne Seddell besee først och vnderskriffue 2 ).