Danmarks Breve

BREV TIL: Jørgen Vind FRA: Christian 4. (1637-09-04~)

Omtr. 4. Septbr. 1637.
Til Rentemestrene.
Kongens Paategning paa Missive til Rentemestrene af 4. Septbr. 1637 3 ) om Udbetaling af Penge til Borgmester paa Christianshavn Jacob Madsen. — R. A., Missiver til Rentemestrene.

Jacob Madtzøn haffuer heer Emphangid 1000 dl.