Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-03-30)

30. Marts 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Forsendelse af Saakorn til Godserne i Meklenborg m. m. — R. A.

Der skal imod Satyden sendis offuer tiil landte Meckelenborg 100 tønder Biig och 30 tønder Erther, Bønderne till ziibyll Och gallentyn 2 ) tiil vndsetning.

s. 167 Der skall gørris 8 eller 10 laaue stole tiil fruentømmer at sidde paa. Kan man faa dem tiil købs, da Er ded destebedre. Der skall hiid forskyckis halffanden alien sleet 1 ) eller Blommit Rødt fløiiell. Vale. Aff frede: den 30 Mar: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiill hande.