Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-03-31)

31. Marts 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Han kan komme naarsomhelst for at tale med Kongen om den laplandske Ekspedition. — R. A.

Vdaff dyn skriiffuelse Erfahrer Ieg, at du haffuer at tale med mig Om den Lappelandtzske Reiisse 2 ), Huorpa Ieg diig inted forholder, Att du kandt komme hiid, naar du wiildt.

Vale. Aff Badstuen ued frede: den 31 Martij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.