Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-04-08)

8. April 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Befaling til, at tyve af Holmens Folk næste Morgen skal møde Kongen ved Gammel Vartov. Ulfeldt skal komme til ham om Aftenen. — R. A.

I morgen tylig Skal 20 aff holmens folck med En offiserer møde mig ued gammel waartou Och tage med siig 4 Iernstenger, 6 Spiidtz hacker och 10 Iernskouler 1 ). Vale.

Aff Rossen: den 8 Aprilis Anno 1642.

Christian.

Naar du haffuer faatt mad y affthen, da skaldtu komme herud.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.