Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1642-04-20~)

Omtr. 20. April 1642.
Biskoppen og det theologiske Fakultet skal afgive Erklæring om et Andragende fra de tyske Borgere i Helsingør. — R. A., D. Kanc., Indlæg til Reg. og Tegn. 19. Apr. 1642.

Herpa skal ycke allene Byspen, mens alle theologi Erklere siig, Om man med En god samuittighed kan Slaa dy tydske y helsingør derris begehring aff 1 ).