Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-05-17)

17. Maj 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Bartholomæus Haagensen skal anmodes om at skaffe Kalk. — R. A.

Ieg behøffuer Nogen kaalck heer pa steeden, Huilcken ieg Endomstund inted haffuer kund Erlange aff Bartholomeus hogensøn 3 ), Huorfor du skaldt Erfahre, huorfor hand Er saa streng ymod mig. Vale. Frede: den 17 Maj Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.