Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-20)

20. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal gøres fire store Egekister. Skrædderen skal sende Kongen hans Gyldenstykkes Klæder. — R. A.

Du skaldt lade gørre fiihre store kyster, beslagen, aff gaadt wogenskod 3 ), tiil at gemme Boeskab y, item Ett beslagen skriin, saaledis som myt lynkleder skriin Er. Skredderen 4 ) skal med første Post sende mig wel Indpackiit hiid dy gyldenstyckis kleeder och kapper, hand haffuer aff myne y foruaring. Vale. Rensborger huuss den 20 Iunij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.