Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1642-08-06)

6. August 1642.
Kongens Paategning paa Hans Ahnemøllers Omslag af 4. August 1642 over Tømmer til at bygge Dæmningen mellem den store Ladegaard og Blegehuset 1 ) fra ny. — R. A. Christian (V).s Breve til Korfits Ulfeldt.

Dette tømmer skall forskaffis tiill dette offuentegnede arbed. Køben: den 7 Au: Anno 1642.

Christian.