Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-05)

5. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil ikke give en højere Pris for Bly end 10 Rdl. Skippundet. — R. A.

Ieg kan faa Bly nock Skippundit for 10 R: daler, naar 2 ) uil betale ded med contant penning, Huorfor Ieg achter inted at giiffue mehre derfor End som Saagdt. Saframdt der fyndis Nu nogen, som man tror, som uyll leffuere mig 400 skippund heer Inden En Maanid, daa uyl Ieg giiffue hannem Pengen forud.

Paa køben: Slott den 5 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.