Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-09)

9. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sendes en Jagt til Heiligenhafen for at vente paa Ærkebiskoppen af Bremen. — R. A.

Der skal En lacht henad Hellighaffuen Och ware Paa myn søn Bisskoppen aff Brehmen.

Aff køben: Slott den 9 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.