Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-21)

21. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen begærer hans skriftlige Udtalelse om sin vedlagte Proposition til Rigsraadet, som vil blive forelagt under hans Sendelse til England. — R. A.

Eptherdi du med gudtz hiielp med ded første begiiffuer dig henad Engeland, Och ieg achter, om gud uyl, at protonere Riigens Raad dette herhuosføiiede 2 ), Daa uylle ieg for dyn forreiissen wiide dyn mening skriifftlig derom. Om dii andriis Vota bleffue imparia, som mueligdt skeer, kunde du informere Iørgen wynd, Hanibal Och hans lyndenou derudi, daa skall ded uel gaa. Ieg habis, om gud uil, at uerre y morgen y køben: Vale. Aff frede: den 21 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.