Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-28)

28. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Den købte Humle skal betales af Rentemestrene. — R. A.

Ded køb, som der Er giiordt med N: om den Hummel, dermed Er [ieg] 2 ) uel tilfriidtz, om hand skall søge siine penge huos Rentemeister[ne] 2 ), mens aff Cammeret 3 faar hand inted. Den forrad, der fiindis aff humle paa Prouiandtgarden, den Er mig bekendt. Vale. Aff køben: Slott den 28 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt till hande.