Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-06)

6. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Hofmesterinden skal begraves i den tyske Kirke. — R. A.

Eptherdi Ieg Erfarer, at Hoffmeistrinden 1 ) Er død, da skaldtu uere derom, at hun med ded første kan bliiffue begraffuen y den tydske kyrcke, huor Ieg formener best Rom at werre. Vale.

Croneborg den 6 Febru: Anno 1643 2 ).

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.