Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-20)

20. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Udmøntning af et Sølvservice, arvet efter Kurfyrstinde Hedevig af Sachsen. — R. A.

Epthersom M: Lyttikou 1 ) Nu haffuer fra sig leffuerit Myn Søsters Saligs Sølffuergeskiir, som mig inted med tyendt Er, Huorfor du skaldt Erfahre huos Pether grynn 2 ), om s. 230 hand ued rad tiil at formyndte samme Sølff, och huor snardt ded kan skee. Ded kan uerre fem eller sex tussind daler paa at gørre. Hand ma myndte, huad for slags myndt hand uyl, Naar Ieg faar pengen til førstkommende Paske. Vale. Køben: Slott den 20 febru: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.