Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-26)

26. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Pladsen ved Børsen, hvor det ny Boldhus skal opføres, skal ryddes. Der skal sendes to Pramme til Abrahamstrup efter Ved. — R. A.

s. 232 Eptherdi tyden Er nu Om til førstkommende Paske, att Bolmeisteren 1 ) ma bliiffue lenger y boldhussit 2 ), Och ded Er M: Lennerdt 3 ) befahliit at legge ded Ny an wed Børssen, som inted kan settis y werck, førend dy sten, som pa samme pladtz ligger, kommer aff weiien, Huorfor du skaldt befahle, at derpa gørris y morgen En begindelse.

Dy thuende Pramme tiil wed at føre skal, sa snardt skee kan, gaa henad Abrahamstrup 4 ), paded man kan lade legge sa megiit Stuued pa En Siide, som man behøffuer tiil dy første skiib, som skal ga udad søen.

Vale. Aff køben: Slott den 26 febru: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt til hande.