Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-11)

11. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kurfyrstens Gesandt kan faa Audiens i København, hvor ogsaa Enkedronningen af Sverige vil indfinde sig. — R. A.

s. 240 Wdaff dyn skriiffuelsse fornemmer Ieg, at du uylle [vide], om den gesandter 1 ) fraa Churfursten skal komme hiid eller bliiffue y køben:, Da Eptherdi at Ieg med gudtzhiielp kommer tiil køben: Offuermorgen, Sa kan hand faa Audiens pa fredag. Enckedronningen kommer diid pa løffuerdag, saat man kan faa Ende pa den sag med ded første. Vale. Aff frede: den 11 Aprilis Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.