Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-29)

29. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Befaling til at forhandle med Major Kretz om Antagelse af en Ordonnans. — R. A.

s. 241 Med Maior Cresse 1 ) skaldtu tale, huad hand begehrer till besolding om maneden for En Opuardther tiil at forskycke, huor behoff gørris.

Rossenborg den 29 Apri: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.