Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-07-23)

23. Juli 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Opførelsen af Huse udenfor Østerport skal udsættes, indtil Kongen har afstukket Gaderne. — R. A.

Der Ieg y gar drog aff haffuen ud pa Holmen, Da saa ieg, at dy y haffuerne vdenfor Østerpordt 1 ) begiinder at tømmere pa Stadtlige husse, Wden thuiffuel fordi at samme waninger kommer herepther alle Inden Pordten.

Huorfor ded uyl haffuis y acht, at Ingen biigning forretagis y haffuerne, førend gaderne, som kommer pa vnderskedtlige steder ygennom wollen och siiden igennom grawerne, bliiffuer affstucken.

Ded første werliigen saledis bliiffuer, at man kan Røre siig, da uyl ieg stycke samme gader aff, Tii skal byen gørris wyder, som begindt Er, da er ded best, att den bliiffuer saledis anlagdt, at man haffuer ingen Spodt derfor. Vale.

Køben: Slodt den 23 Julij Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.