Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-07~)

Omkr. Juli 1643.
Kongens Paategning paa Zarens Resolution (i Oversættelse) af 9. Juli 1643 1 ) vedrørende Ægteskabet mellem Valdemar Christian og Irene. — T. Kanc. U. A. Rusland, Akter vedr. det paatænkte Ægteskab mellem Grev Valdemar Christian og Prinsesse Irene 1642—45.

A M: M: Reventlou. Disses mus copiret werden, aber Ohn[e] Summarie.