Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-11-14)

14. Novbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sendes Kongen Fløjl til en Vinterklædning. Den polske Gesandt er kommet til Haderslev. — R. A.

Der fiindis huos knud Christensen 3 ) vden thuiffuel graadt fløiiel, som Er giiordt y Børnehussit, huoraff mig med ded første skal tiilskiickis som tiil En wiindterklenning.

Den Polske gesandther 4 ) Er Nu tiil Hadersleff ankommen, s. 283 gud giifue, naar man bliiffuer hans kuydt Igen. Vale. Wordgard 1 ) den 14 Nouem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.