Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-19)

19. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Leonhard Blasius skal bese Nørreport, som trænger til Reparation. — R. A.

Nu Ieg drog herud, da bleff Ieg waar, At saframdt Stenhuggeriit pa Nørre Pordt Icke med ded første bliiffuer hyolppen, Da skeer der Skade pa samme Pordt, Huorfor M: Lennerdt skall besee samme Pordt Och siiden Siige siin mening derom. Vale. Rossenborg den 19 Decem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister till hande.