Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1643-12-27)

27. Decbr. 1643.
Ordre angaaende Brevbæreren, som er gammel nok til at gøres værgagtig. Kongen vil forlade Frederiksborg samme Dag. — Neuhaus Bymuseum.

Eptherdi Ieg kommer y Erfahring, at denne breffuisser Er liige game[l] ued dy andre, som du fyst Order pa at gørre werachtig, da skaldtu lade den samme folge dii forrige y altiing. Naar predicken Er wde, da begiiffuer Ieg mig med gudtz hiielp herfra 1 ). Den Allerhøiieste giffue dertill syn Nade wed lesum Christum Amen.

Vale. Aff frede: den 27 Decem: Anno 1643.

Christian.