Danmarks Breve

BREV TIL: Ditlev Reventlow FRA: Christian 4. (1644-01-02)

2. Januar 1644.
Til Ditlev Reventlow.
Anvisning paa 4000 Dlr., som skal udbetales Jørgen Kaas. — R. A.

Vnser deudtsker Chanseler vndt Amdtman auff dem hausse Hadersleben sol Iørgen kaas 1 ) von vnseren gelderen, so Er in handen hat, fiihre daussendt daler zehlen lassen. Assens den 2 Ianu: Anno 1644.

Christian.