Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-28)

28. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt og Jørgen Vind.
Kongen begærer en skriftlig Betænkning af Korfits Ulfeldt og Jørgen Vind m. fl. Rigsraader om Tilstedeligheden af at holde et Grænsemøde med Svenskerne og samtidig føre Krig med dem. — R. A.

Eptherdi her fyndis dii, som formener, at man uel kunde holde mode med dii Suenske pa grendtzen, Eptherdi dy udi derris Suar pa breff, som med lakeiien bleff sendt tiil Peder wiibe, Nogenlunde Rørdt om Et mode pa grendtzen, Och dog griibe hinanden an som fiinder, Om Sliigdt Nu cum bona consientia et Reputatione kan stillis y werck, Ded haffuer ieg saat hen tiil Riigens Radtz betenckende. Huorfor du Och Admiralen sauel som dii andre, dy ma Och uerre, huor dy kan werre, Skal lade mig Skrifftlig derris Betenckend s. 306 deroffuer lade(!) uyde 1 ). Valete. Ottensegard den 28 Ianu: Anno 1644.

20

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister Och Riigens Admirall tiill hande.