Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-03-01)

1. Marts 1644.
Til Korfits Ulfeldt
Da der kommer mange Fanger, som skal forhøres, er det nødvendigt at have en Auditør, hvortil Borgmester Reinhold Hansen midlertidigt kan bruges. — R. A.

Du uest dig Nocksom At Errindre, huad du talede med mig Om Borgemeister Reiinholdt Hansøn. Da Eptherdi Hoc Rerum statu Inted Nøduendiger skee kan, End at man haffde En Auditør, indtil den Rette ankommer, Som inted Endnu y fem eller 6 ugger siig kan Indstelle, Tii heer kommer fanger aff adskillige Pladtzer, som billig skulle forhøris och derris bekendelse Protucolleris. Nu ued man inted ydag, huad der Er sked ygar, Huilcket samme Borgemeister kunde haffue y acht, ymens at fangerne Endom stund 1 ) alle føris hiid, Huorfor du om samme leiilighed kandt tale med hannem 2 ). Vale. Køben: Slodt den 1 Martij Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.