Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1644-08-07)

Efter 7. August 1644.
Den kejserlige General Gallas’s Skrivelse skal henlægges til Efterretning. — R. A. Danske Kanc. Indlæg til Reg. og Tegn., 7. August 1644.

Disse breffue Er kammen fra H: Corfiidtz wllefeldt Och skall henleggis tiill Eptherretning 4 ).