Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-08-29)

29. August 1644.
Til Korfits Ulfeldt og Christen Thomesen Sehested.
De skal forespørge hos Marsken, om Soldaterne har Skærf med de rigtige Farver. — R. A.

Hoffmeisteren Och Chanseleren skal Erfahre huos Riigens Maars, Om woriis Soldater Er saledis forsiiet med feldttegen Eller scharpper, at man kan kende dem fraa dy Suenske, Ellers wiil ded gaa galdt tiil.

s. 335 Dy fleeste haffuer Røde scharpper foruden guldt, Som dog bylligen burde at uerre 1 ). Valete. Køben: Slott den 29 Au: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Hoffmeisteren Och Chanseleren till hande.