Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-08)

8. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Malmøhus skal forstærkes med Tropper fra København. — R. A.

Eptherdi heer formenis, at der Er Ett antal Soldater, som hører under falck lycke Och Hundermarck, y københaffuen, s. 337 Daa skall diisamme hiidsendis 1 ), aldenstund ieg indted ued, huortil dy kan brugis deer, Och heer Raaber dy paa dem, som ded uden dem Indted kunde bliiffue bestiildt. Vale. Aff Malmøhus den 8 Septem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.